ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤਾੜਨਾ, ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤਾੜਨਾ, ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਖਬਰ ਦੇਖੋ

Continue Reading